Nordisk Forskningsinstitut

Holm

Produktivitetsperiode:

Forklaring:
(glda. holm, m.) har som udgangspunkt betydningen 'et stykke land, som hæver sig op over, er adskilt fra, udskiller sig fra omgivelserne; især om mark- ell. engstykker, der er omgivet af vand, sump, grøfter o.s.v.' (ODS). Denne betydning foreligger givetvis i nogle bebyggelsesnavne, hvor et naturnavn på -holm indgår i en sekundær sammensætning. Den må også forudsættes at være til stede i de to middelalderlige bebyggelsesnavne Egholm og Lindholm. Begge disse navne vedrører allerede i middelalderen veletablerede hovedgårde, og fra sådanne hovedgårdsnavne udvikler der sig en selvstændig brug af subst. holm som et prestigiøst efterled, hvormed der kan dannes nye hovedgårdsnavne og - efterhånden - navne på næsten enhver form for selvstændig ejendom, jfr. Steenholt Olesen 2007 s. 53-70.
Sprogtrin:
nuda. (Nudansk , fra ca. 1700)

Kortet kan ikke vises, indholder for mange punkter.
Du han hente KML filen for denne Efterled/Endelse her.