Nordisk Forskningsinstitut

Torp

Produktivitetsperiode:

Forklaring:
(glda. thorp, n.) anvendes i betydningen 'gård el. mindre landsby der er udflyttet fra en større landsby' (DDO). Denne betydningsansættelse har udgangspunkt i de gamle danske landskabslove, specielt Jyske Lov, og den har umiddelbar gyldighed for et meget stort flertal af de ca. 3.500 danske torp-navne, som bestod i det middelalderlige Danmark. De fleste ældre torp-navne kan uden vanskeligheder opfattes ud fra denne betydning. Et yngre lag udgøres af navne, der er dannet med de middelalderligt overleverede torp-navne som forbillede. Om ordets problematiske etymologiske forhold, herunder om der i germansk foreligger to homonymer, og ordets/ordenes meget opsplittede betydningsindhold foreligger der en meget omfangsrig litteratur, senest sammenfattet af Jonsson 2009.
Sprogtrin:
nuda. (Nudansk , fra ca. 1700)

Kortet kan ikke vises, indholder for mange punkter.
Du han hente KML filen for denne Efterled/Endelse her.