Nordisk Forskningsinstitut

Databasen rummer historiske stednavneformer fra omkring 5.000 forskellige kilder. Kilderne er som oftest angivet med en forkortelse, og du kan søge på forkortelserne her og få en kort beskrivelse af kilden.

Tilsvarende kan du søge på beskrivelserne og se om du kan finde den anvendte forkortelse - og evt. bruge den til at afgrænse din søgning efter stednavne.

Listen over forkortelser er dannet ud fra de forkortelser som er anvendt i den trykte udgave af Danmarks Stednavne. Da den trykte udgave er udgivet over en periode på næsten 100 år, kan praksis for forkortelsen af den samme kilde være inkonsekvent. Diplomatarium Danicum forkortes f.eks. både som "Dipl.Dan." og "DiplDan".

Søgningerne kræver ikke et eksakt match - og en søgning på forkortelsen "jb" vil således returnere resultater som "VJb", "RJb", "Jb 1561" osv. Bemærk at nogle kildeforkortelser indeholder dateringer, mens andre ikke gør.

Dateringer som kildeforkortelse

Kilder som stammer fra før 1513, er som hovedregel kun angivet med en dato. Denne praksis stammer fra den trykte (og nu scannede) udgave af Danmarks Stednavne og angiver at man kan finde dokumentet i enten trykte eller digitale udgaver af Diplomatarium Danicum eller Repertorium.

Denne praksis er naturligvis noget besværlig at have med at gøre i den digitale udgave af Danmarks Stednavne, og i samarbejde med udgiverne af Diplomatarium Danicum arbejdes der på at udvikle en automatiseret henvisning mellem databaserne.